หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายสิทธิผล ทิพย์คงคา
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอณุญาต
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ    จ.ปทุมธานี
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำหแน่ง : ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม : กิจกรรมแนะแนว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,984,531 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,287,748 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,596,004 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,295,535 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,051,826 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 956,713 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 944,705 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,294 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 806,715 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 801,318 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,585 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,169 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 774,936 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 774,174 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 513 ครั้ง )

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 720 ครั้ง )

กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 456 ครั้ง )

กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 509 ครั้ง )

พิธีมอบทุน ปตท.สผ. โครงการ เอส 1 ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 315 ครั้ง )

กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 251 ครั้ง )

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านปวง
( จำนวน 4 รูป / ดู 77 ครั้ง )

ถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านนาถ่อน
( จำนวน 4 รูป / ดู 134 ครั้ง )

กิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
( จำนวน 20 รูป / ดู 325 ครั้ง )

กิจกรรมการรำแกลมอ
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 302 ครั้ง )

กิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิคน้ำดื่มสิงห์
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 409 ครั้ง )

กีฬาสี ประจำปี 2554
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
( จำนวน 2 รูป / ดู 679 ครั้ง )

+++ชมสภาพภูมิทัศน์ภายในของโรงเรียนวัดนาวง+++
โรงเรียนวัดนาวง
( จำนวน 30 รูป / ดู 2579 ครั้ง )

กิจกรรมไหว้ครู \\
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 1 รูป / ดู 443 ครั้ง )

โรงเรียนบ้านตึ๊ด จัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนบ้านตึ๊ด
( จำนวน 5 รูป / ดู 58 ครั้ง )

การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
( จำนวน 5 รูป / ดู 422 ครั้ง )

กิจกรรมกีฬา
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู 310 ครั้ง )

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ.วัดไพรนกยูง วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2554
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)
( จำนวน 5 รูป / ดู 308 ครั้ง )

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
( จำนวน 7 รูป / ดู 411 ครั้ง )

กิจกรรมประจำวันตอนเช้าของนักเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2,3,6
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 31 รูป / ดู 359 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 1733/1895 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th