หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,975,588 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,284,531 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,593,313 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,291,365 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,049,700 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 954,494 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 942,414 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 811,029 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 804,616 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,735 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 798,978 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 791,458 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 771,577 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 770,328 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 513 ครั้ง )

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 720 ครั้ง )

กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 456 ครั้ง )

กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 509 ครั้ง )

พิธีมอบทุน ปตท.สผ. โครงการ เอส 1 ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 315 ครั้ง )

กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 251 ครั้ง )

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านปวง
( จำนวน 4 รูป / ดู 77 ครั้ง )

ถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านนาถ่อน
( จำนวน 4 รูป / ดู 134 ครั้ง )

กิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
( จำนวน 20 รูป / ดู 325 ครั้ง )

กิจกรรมการรำแกลมอ
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 302 ครั้ง )

กิจกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิคน้ำดื่มสิงห์
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 409 ครั้ง )

กีฬาสี ประจำปี 2554
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
( จำนวน 2 รูป / ดู 679 ครั้ง )

+++ชมสภาพภูมิทัศน์ภายในของโรงเรียนวัดนาวง+++
โรงเรียนวัดนาวง
( จำนวน 30 รูป / ดู 2579 ครั้ง )

กิจกรรมไหว้ครู \\
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
( จำนวน 1 รูป / ดู 443 ครั้ง )

โรงเรียนบ้านตึ๊ด จัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนบ้านตึ๊ด
( จำนวน 5 รูป / ดู 58 ครั้ง )

การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
( จำนวน 5 รูป / ดู 422 ครั้ง )

กิจกรรมกีฬา
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
( จำนวน 12 รูป / ดู 310 ครั้ง )

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ.วัดไพรนกยูง วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2554
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)
( จำนวน 5 รูป / ดู 308 ครั้ง )

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
( จำนวน 7 รูป / ดู 411 ครั้ง )

กิจกรรมประจำวันตอนเช้าของนักเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2,3,6
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
( จำนวน 31 รูป / ดู 359 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 1733/1895 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th