ผู้บริหาร

นายธนชาต สินสิริพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/06/2011
ปรับปรุง 30/07/2015
สถิติผู้เข้าชม 2203956
Page Views 7567442
แจ้งจากทะเบียน นักเรียนทั้งมัธยมต้นและปลาย สามารถไปรับวุฒิการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เอกสารที่ต้องนำไปแสดงคือ บัตรประชาชน และใบนัดรับวุฒิ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักเรียนมัธยมต้น(รุ่น ก.ค.-ต.ค.58-มี.ค.59)ที่สามารถรับวุฒิได้ 27 ก.ค. 58
นักเรียนมัธยมปลาย(รุ่น ก.ค.-ต.ค. 58 -มี.ค.59)ที่สามารถรับวุฒิได้ 26 ก.ค. 58
แจ้งจากทะเบียนถึงนักเรียนโครงการ น.ส.ว.ขอโอกาสทราบ.. 24 ก.ค. 58
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ต้น มีนาคม 59 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ปลาย มีนาคม 59 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ปลาย ตุลาคม 58 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ต้น กรกฎาคม 58 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ปลาย กรกฎาคม 58 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ต้น 31 มี.ค. 58 20 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ปลาย 31 มี.ค. 58 20 พ.ย. 57
ภาพกิจกรรม
วันที่ 28-29 มีนาคม 58 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา มอบวุฒิการศึกษาให้กับ นักเรียนโครงการ น.ส.ว.ขอโอกาส
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ท่านผู้อำนวยการ ครู-อาจารย์ และบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศการสงกรานต์
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และ ปวช.3 ปีการศึกษา 2557
การประชุมความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมมอบวุฒิการศึกษา โครงการ น.ส.ว.ขอโอกาส ณ ห้องโสต
ผุ้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกสอนและกล่าวให้โอวาท
งานประชุมผู้ัปกครอง มอบเีกียรติบัตร และทุนการศึกษา นักเรียน รร.หนองชุมแสงวิทยา
ผู้อำนวยการ ร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการ ณ รร.ท่ายางวิทยา
ขอต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนย์เครือข่าย จ.จันทบุรี สังกัด สพม. เขต 17
ข่าวสาร โครงการ น.ส.ว. ขอโอกาส
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบความรู้พื้นฐานและแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2558 19 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบความรู้พื้นฐานและแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2558 19 พ.ค. 58
รายชื่อนักเรียน จบปีการศึกษา 2557 นัดรับวุฒิ วันที่ 21 เมษายน 2558 13 มี.ค. 58
รายชื่อนักเรียน จบปีการศึกษา 2557 นัดรับวุฒิ วันที่ 30 มีนาคม 2558 13 มี.ค. 58
รายชื่อนักเรียนจบปีการศึกษา 2557 นัดรับวุฒิ วันที่ 29 มีนาคม 2558 13 มี.ค. 58
รายชื่อนักเรียนจบปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 มี.ค.58 (นักเรียนที่เลื่อนจากการนัดรับ วันที่ 31 ต.ค. 57) 13 มี.ค. 58
ประกาศกำหนดการเรียนรายวิชา หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม) 16 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เรื่องพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโครงการน.ส.ว.ขอโอกาสปีการศึกษา57 13 ก.พ. 58
รายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาไม่สามารถรับวุฒิได้ในปีการศึกษา 2557 (นัดรับ 31 มี.ค. 2558) 10 ก.พ. 58
แจ้งนักเรียนโครงการ น.ส.ว.ขอโอกาสนักเรียนที่นำวุฒิการศึกษาเดิมมาสมัคร ตรวจสอบแล้วพบว่าวุฒิมีปัญหา 10 ก.พ. 58
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
คลังข้อสอบรักเรียนรู้
รักเรียนรู้
งานแผนงานและงานประกันคุณภาพ
งานแผนงานและงานประกันคุณภาพ