หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวสุภัสร จัดรัมย์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
นางสาวสายฝน กระมูลวงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
นางสาวพิชญานิน ไตรประวัตร
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
นายลัญจกร ใจตรง
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
นางจิตต์ ชาญอุประการ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
นางสาวสาวิตี ทองเจริญ
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,037,909 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,962,007 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,727,177 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,717,203 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,378,934 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,201,693 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,101,152 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,994,454 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,987,110 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,731,494 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,712,871 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,653,917 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,644,460 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,623,014 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,586,377 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,494,598 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมประชาชนอำเภอเรณูนคร ที่ ร.ร.บ้านนาโดนใหม่ 27 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 27 มี.ค. 60)
งานประเพณ๊ ของดีอำเภอคอนสวรรค์ 2560
โรงเรียนสามหมอวิทยา
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 27 มี.ค. 60)
วันที่ 24-26 มีนาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต เป็นตัวแทนเยาวชนอำเภอตะกั่วป่าเพื่อเข้าร่ว
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
( จำนวน 36 รูป / โพสเมื่อ 27 มี.ค. 60)
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมงานอนุบาลอำลาและบัญฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 27 มี.ค. 60)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ส่งลูกคืน ประจำปี 2559
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
( จำนวน 133 รูป / โพสเมื่อ 27 มี.ค. 60)
นักเรียนชั้น ม.3 และ นักเรียนชั้นม.6 ร่วมกันปรังปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่โรงเรียน
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
( จำนวน 21 รูป / โพสเมื่อ 27 มี.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 27 มี.ค. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 27 มี.ค. 60
โอเน็ตรายบุคคล
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 27 มี.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ | 27 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 27 มี.ค. 60
การปักกิ่งชำ ในขวด
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 27 มี.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาเมียนมาร์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 27 มี.ค. 60
ระเบียบการสมัคร และหลักฐานในการสมัคร
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 27 มี.ค. 60
รายละเอียดต่าง ๆ ของค่าใช้จ่าย
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 27 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียน
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 27 มี.ค. 60
การสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางอัมพร ยุวงค์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน SAR ปีการศึกษา 2559
โดย : นางอัมพร ยุวงค์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559
โดย : นางอัมพร ยุวงค์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน PDCA เดือนมีนาคม 2560
โดย : นางอัมพร ยุวงค์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โดย : นางสาวเกศิณี อาจอินทร์
ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
โดย : เด็กหญิงนริศรา ยามา
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
โดย : / เด็กชายธเนศ บุญมาน / เด็กชายอติคุณ มามี /เด็กชายเฉลิมชัย พันธะ
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
โดย : เด็กชายณัชพล สุขเภา /เด็กชายนันทกานต์ จันทร์จอม / เด็กชายภูริช โตสงคราม
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
โดย : 1. เด็กชายกิตติพร ลำพา 2. เด็กหญิงกิติยา รัติโชติ 3. เด็กหญิงกุลณัด รัติโชติ 4. เด็กชายชลธาร มิ่
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
โครงงานเกษตร เรื่อง ไม้กวาดจากขวดเป๊ปซี่
โดย : นายจักรวาล ชำนาญเวช,นายวรวุธ สมบูรณ์
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th