หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายนนทนันท์ แก้วคง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.วัดขรัวช่วย    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวอัญญารัตน์ แซ่เลี้ยว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรระดับประถมศึกษา
ร.ร.วัดขรัวช่วย    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวหทัยทิพย์ กล้าณรงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสันทัด ณิชากรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นางหทัยรัตน์ สุพรรณคง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผงงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,982,981 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,902,544 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,626,325 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,603,688 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,328,233 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,160,488 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,020,788 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,939,524 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,926,413 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,677,883 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,657,392 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,603,508 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,603,239 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,568,882 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,554,424 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,440,915 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
d d d d d d
ติดตามโรงเรียนเรียนคุ้มครองเด็ก
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 23 ม.ค. 60)
ติว O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2559 23-27 ม.ค.60
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 23 ม.ค. 60)
ประมวลภาพแข่งขันจินตคณิต ณ เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี 21 ม.ค.60
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 23 ม.ค. 60)
เยี่ยมบ้านนักเรียนน้ำท่วม พร้อมมอบของและเงินช่วยเหลือ 16 ม.ค.60
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 23 ม.ค. 60)
17-19 ม.ค.ติวโค้งสุดท้าย O-NET
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 23 ม.ค. 60)
ทัศนศึกษา สวนนกชัยนาท
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 23 ม.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 23 ม.ค. 60
ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 23 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.)
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 23 ม.ค. 60
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 19-21 มกราคม 2560
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 23 ม.ค. 60
ห้องเรียนกีฬา
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 23 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเลื่อนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 22 ม.ค. 60
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูช่วยสอน
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 22 ม.ค. 60
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพิชิตคุณภาพระดับเพชรกลุ่ม 9 วัดพัฒนาวิชาการ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 22 ม.ค. 60
21 มกราคม 2560 การแข่งขันความเป็นเลิศ สหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 22 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 21 ม.ค. 60
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา ซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายสมนึก พิมพ์นนท์
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
20 มกราคม 2560 วิทยากรติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6 โรงเรียนผักไห่ "สุธาประมุข"
โดย : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
เช็คเวลาเรียน เดือน ธ.ค.59 รายวิชาอินเตอร์เพื่อธุรกิจ ม. 5.6
โดย : นางสาวกนกพร จำปา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เช็คเวลาเรียน เดือน ธ.ค.59 รายวิชาโปรแกรมกราฟิก ม. 5/6
โดย : นางสาวกนกพร จำปา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลการปฏบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ๒/๒๕๕๙
โดย : นางสาวศลิษา แสงเมือง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560
โดย : เด็กหญิงภัทรธิดา บุญมั่น
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี ๒๕๕๙
โดย : เด็กหญิงกมลรัตน์ แสนนวล
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดย : นายภานุพงศ์ ต่วนชะเอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เขาทองพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
โล่รางวัล ลูกกตัญญููกตเวที คนดีนครสวรรค์ (ระดับจังหวัด)
โดย : เด็กหญิงสุภัสสร โพธิ์บุญมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เขาทองพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ประกอบอาหารจานเดียวและขนมไทย
โดย : โรงเรียนบ้านโคกม้า กิจกรรมทางวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกม้า    จ.สงขลา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th