หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นายเทียนชัย ชาลีวรรณ์
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที 3
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
นางสาวกรรณิกา พูนยศ
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที 4
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
นางสาวรัญชญา แก้วอยู่
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที 2
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
นายบุญทัน บุตราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ข้อมูลบุคลากร
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)    จ.ชัยภูมิ
นายบุญทัน บุตราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)    จ.ชัยภูมิ
นายสุริยา
ตำหแน่ง : งานซ่อมบำรุงทั่วไป
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่ แผนกประถมศึกษา
ร.ร.อนุบาลธารทิพย์    จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,176,631 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,738,384 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,444,542 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,362,409 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,184,198 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,079,746 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,808,886 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,771,183 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,763,385 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,578,071 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,502,567 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,491,781 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,462,068 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,447,401 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ac d d d d ac
โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 59)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์สอบ โอเน็ต กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 20 ก
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 59)
กีฬาสีภายใน 2559
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 59)
รับการประเมินนิเทศและติดตาม สพป.ชบ 3 8,19 กันยายน 2559
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 59)
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 86 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ย. 59)
ก้าวสู่ประตูประชาคมอาเซียน
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 ก.ย. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คำสั้่ง เครือข่ายงานศิลปหัตถกรรมนร. ครั้งที่ 66 ฉบับแก้ไข
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 59
คำสั้่ง เครือข่ายงานศิลปหัตถกรรมนร. ครั้งที่ 66 ฉบับแก้ไข
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 59

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 59
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถห้องอัจฉริยะ ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 25 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ยินดีกับมหาบัณฑิตทั้ง สอง ท่าน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 25 ก.ย. 59
แผนผังสนามแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 66
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 59
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ระดับศูนย์ฯ กลุ่มโรงเรียนไชยราช-ช้า
โรงเรียนบ้านไชยราช | 25 ก.ย. 59
รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 25 ก.ย. 59
แจ้งแก้ไข ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนร.ครั้งที่ 66
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 59
การแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับอำเภอเมืองจันทบุรี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 25 ก.ย. 59
รายงานกำหนดการสอนพิเศษ 1/2559
โดย : นางสาวสุพรรณี ศรีคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางรัตนา ตั้งฐิติพงศ์สกุล
ร.ร.ศรีมหาโพธิ    จ.ปราจีนบุรี
English for daily life.
โดย : นายยงยุทธ เดชะพงค์
ร.ร.จุนวิทยาคม    จ.พะเยา
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โดย : นางสาวดลณพร ปาโน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ชุมนุมถักเชือกจีน
โดย : นางสาวดลณพร ปาโน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย

โดย :
ร.ร.มะค่าวิทยา    จ.นครราชสีมา

โดย :
ร.ร.มะค่าวิทยา    จ.นครราชสีมา

โดย :
ร.ร.มะค่าวิทยา    จ.นครราชสีมา
A-math เกมต่อเลขคำนวน
โดย : เด็กชายนราวิญช์ ชาญณรงค์
ร.ร.อนุบาลพิจิตร    จ.พิจิตร
เด็กหญิงฉัตรชนก มาลัย
โดย : เด็กหญิงฉัตรชนก มาลัย
ร.ร.อนุบาลพิจิตร    จ.พิจิตร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th