หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางวราภรณื คชอัมพล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนอนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนอนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางสาวศิยามล เขื่อนเก้า
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนอนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางขวัญยืน แตงสาศตร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนอนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
นางนิตยา ธาตุมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นางสาวจิตติมา วงศ์เนียม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านท่าเสา    จ.ระยอง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,451,146 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,061,735 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,996,177 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,935,303 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,873,000 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,690,104 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,499,108 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,437,302 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,433,317 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,362,342 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,317,694 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,278,156 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,250,712 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
11 ก.พ 59 กิจกรรมเพาะเลี้ยงไส้เดือน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 10 ก.พ. 59)
10 ก.พ 59 กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 10 ก.พ. 59)
แนะแนวสัญจร
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 10 ก.พ. 59)
งานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออำนวย ยนต์ศิริ ศาลา2 วัดชมภูเวก โดยวันพุธที่ 10 กพ.59 รร.เป็นเจ้าภาพ
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 10 ก.พ. 59)
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำจัดเข้าค่ายนักเรียนปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 10 ก.พ. 59)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 10 ก.พ. 2559
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
( จำนวน 28 รูป / โพสเมื่อ 10 ก.พ. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
10 ก.พ 59 บ้านพักเด็กและครอบครัวส่งมอบโครงการปลูกผักปลอดสารและปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 10 ก.พ. 59
กิจกรรมการสร้างจิตสาธารณะ
โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น | 10 ก.พ. 59
กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง
โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น | 10 ก.พ. 59
กิจกรรมความซื่อสัตย์สุจรืต
โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น | 10 ก.พ. 59
กิจกรรมการมีวินัย
โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น | 10 ก.พ. 59
กิจกรรมด้านทักษะกระบวนการคิด
โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น | 10 ก.พ. 59
คำสั่งโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ที่ 36/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เปิดโลกวิชาการ ฯ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 10 ก.พ. 59
คณบดีคณะครุศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 10 ก.พ. 59
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 10 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 10 ก.พ. 59
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางบุญทิวา ธีระนังสุ
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตากระบวนการ PDCA มกราคม 2559
โดย : นายพุฒิพงษ์ กงแก้ว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ฯ
โดย : นางเตือนใจ รัตนพันธ์
ร.ร.อนุบาลสงขลา    จ.สงขลา
pdca ม.ค
โดย : นางนันทาวดี แสงสุกใส
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เช็คเวลาเรียน ม.ค
โดย : นางนันทาวดี แสงสุกใส
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย

โดย : จุฑาวรรณ อินทชาติ
ร.ร.น้ำรอบวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
ความรู้พื้นฐานด้านดนตรีไทย
โดย : สุภัสสรา พรศรี
ร.ร.น้ำรอบวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงศศิธร คงแก้ว
ร.ร.บ้านช่องช้าง    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงวิภาวดี รอดเกลี้ยง
ร.ร.บ้านช่องช้าง    จ.สุราษฎร์ธานี
สอบผ่านรอบที่ 1 ของการแข่งขันด้านวิชาการโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2558 และได้เข้าไปแข่งขันในรอบที่ 2 ต่อไป
โดย : เด็กชายชยพล เพ็ชรแกมทอง
ร.ร.อนุบาลกิตติกร    จ.ชัยนาท
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th