หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายชวน ละครไชย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.วัดรังษีสุทธาวาส    จ.ชลบุรี
นางนิศากร บุญญานาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวรำไพ นันทะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวิมล พลทะอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
นายนัฐพล ขวาของ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
นางจิรันธนิน มณีรัตน์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,567,385 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,003,951 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,638,443 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,631,727 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,445,686 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,382,099 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,252,525 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,223,819 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,135,086 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,120,799 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,119,159 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,096,322 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
( จำนวน 39 รูป / โพสเมื่อ 01 เม.ย. 58)
ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 01 เม.ย. 58)
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 01 เม.ย. 58)
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 21 รูป / โพสเมื่อ 01 เม.ย. 58)
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 มีนาคม 2558
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด
( จำนวน 168 รูป / โพสเมื่อ 01 เม.ย. 58)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการทำแผนพัฒนาการศึกษา สพป.จบ.1
โรงเรียนบ้านแก้ว
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 01 เม.ย. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 01 เม.ย. 58
พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.2/3
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.2/2
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.2/1
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.1/3
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.1/2
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2557 ป.1/1
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 01 เม.ย. 58
แผนคอมพิวเตอร์บูรณาการอาเซียน ม.2
โดย : นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
ร.ร.บ้านหนองปลามัน    จ.เชียงใหม่
บทสรุปรายงานโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : นายทวนชัย ภูนคร
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : นายทวนชัย ภูนคร
ร.ร.ไทรงามพิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
รายงาน PDCA สังเคราะห์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดย : นางสาวศรีไพร สิทธิราช
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดย : นางสาวศรีไพร สิทธิราช
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย

โดย : ผลการเรียนนักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.ชุมชนบ้านคำชะอี
ร.ร.ชุมชนบ้านคำชะอี    จ.มุกดาหาร
ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (มวยสากลสมัครเล่น)
โดย : นางสาวสุพัฒตรา อุ่นเรือน
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โดย : เด็กหญิงปิ่นสุดารัตน์ จันทรัตน์
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โดย : เด็กหญิงจุฑารัตน์ เครือบุตร
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โดย : เด็กหญิงศุภรัตน์ คำนาโฮม
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th