หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
ครูพัฒน์นรี พรจุติภัทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
นางจุฑารัตน์ คำประวัน
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลธารทิพย์    จ.แม่ฮ่องสอน
หนึ่งฤทัย รินก๋อง
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลธารทิพย์    จ.แม่ฮ่องสอน
นายเพรียวพันธ์ คนซื่อ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
นางสาวจันทร์ฉาย ใบบ้ง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
นางสาวสะหยุมพน วิไลพฤกษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,563,314 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,422,301 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,144,713 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,105,708 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,963,161 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,785,379 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,590,282 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,573,558 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,545,133 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,427,151 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,369,073 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,345,290 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,342,099 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,329,928 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันฉัตรมงคล
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 05 พ.ค. 59)
งานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยวันวาน สงกรานต์บ้านเฮา 10-15 เมษายน 2559
โรงเรียนบ้านนาสะอาด
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 05 พ.ค. 59)
กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 1/59
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 05 พ.ค. 59)
พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านนาสะอาด โดย คุณอำนวย Oskrasoon วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนบ้านนาสะอาด
( จำนวน 21 รูป / โพสเมื่อ 05 พ.ค. 59)
ประชุมบุคลากรศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 04 พ.ค. 59)
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา (DLIT)
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 04 พ.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 พ.ค. 59
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 พ.ค. 59
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 พ.ค. 59
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 พ.ค. 59
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 พ.ค. 59
ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 พ.ค. 59
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 05 พ.ค. 59
เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 05 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนวังวิเศษ | 05 พ.ค. 59
ตารางเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 05 พ.ค. 59
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ รหัสวิชาง32202 รายวิชา โปรแกรมภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
โดย : นายสมมาตร์ ก้อนกั้น
ร.ร.อุเทนพัฒนา    จ.นครพนม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
โดย : ผลงานนักเรียน ที่ภาคภูมิใจ
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนที่มีจิตอาสาดีเด่น มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
โดย : ด.ญ.สุพรรณกัลยา ไกรยะถา
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียนที่มีมารยาทดีเด่น มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
โดย : ด.ญ. ภานุชนารถ พลราช
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
ผลสอบ o-net ปีการศึกษา 2558
โดย : เด็กหญิงปราถณา ไมตรีแพน
ร.ร.โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม
ผลงานคะแนน o-net สูงกว่าระดับประเทศ ทุกสาระ วิทย์ สูงสุดในตำบลทางขวางและคะแนนรวมสูงในตำบล
โดย : เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณจินดา
ร.ร.บ้านหันโสกเชือก    จ.ขอนแก่น
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th