หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางวันเพ็ญ แซ่เลี้ยว
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ปัญญาวิทย์    จ.ตรัง
นางสาวนันทัชพร วิโนทัย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ปัญญาวิทย์    จ.ตรัง
นางสาวิตรี ถาวรประสิทธิ์
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ปัญญาวิทย์    จ.ตรัง
นางสาวจินดาพร รามศรี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ปัญญาวิทย์    จ.ตรัง
นางศุภวรรณ ศักดิ์สกุลไกร
ตำหแน่ง : หัวหน้าระดับอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ปัญญาวิทย์    จ.ตรัง
นางณิชชา แสงไส
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ปัญญาวิทย์    จ.ตรัง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,730,098 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,215,237 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,747,475 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,726,882 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,596,053 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,479,440 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,374,814 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,314,114 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,238,210 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,233,338 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,209,768 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,145,126 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,070,988 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กีฬากลุ่ม ไพศาลี 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 05 ส.ค. 58)
เข้าค่ายลูกเสือช่วงชั้นที่ 1
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 05 ส.ค. 58)
ทัศนศึกษา สวนสยาม
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 05 ส.ค. 58)
ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 05 ส.ค. 58)
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 05 ส.ค. 58)
กิจกรรมวันเด็กแห่ง ประจำปี 2558
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 05 ส.ค. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ธงชาติไทย
โรงเรียนขนอมพิทยา | 05 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านดอนยางได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนบ้านดอนยาง | 05 ส.ค. 58
ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 05 ส.ค. 58
โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล สถานศึกษารักษาศีลห้า 7-9 สิงหาคม 2558
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 05 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 05 ส.ค. 58
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๕ ประกาศเกณฑ์แล้ว
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 05 ส.ค. 58
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 05 ส.ค. 58
ขอเชิญคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ ร่วมลงนามถวายพระพร
โรงเรียนวังวิเศษ | 05 ส.ค. 58
วันแม่แห่งชาติ ปี 2557
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา | 05 ส.ค. 58
คำสั่งวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา | 05 ส.ค. 58
บัญชีเรียกชื่อเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558
โดย : นางวลัยลักษณ์ พันธ์แก่น
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บัญชีเรียกชื่อเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2558
โดย : นางวลัยลักษณ์ พันธ์แก่น
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการเข้าชั้นเรียนเดือนกรกฎาคม
โดย : นางสาวดลณพร ปาโน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA เดือนกรกฎาคม 2558
โดย : นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สรุปเวลาเรียน ก.ค.58
โดย : นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับชาติ ณ อิมแพคเมืองทองธานี
โดย : เด็กหญิงโสรยา แถวนาชุม เด็กหญิงกรรณิกา จันดาปราบ และเด็กหญิงบุญสิตา ประดิษฐศร
ร.ร.บ้านดอนสูง    จ.ตราด
การแสดงของนักเรียน
โดย : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
ร.ร.บ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา)    จ.นครราชสีมา
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายวีระ ณ ลำปาง
ร.ร.ห้วยยาวพิทยาคม    จ.พิจิตร
ชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชาติงานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดย : นักร้อง นักดนตรี แดนซ์เซอร์ ประจำวงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
ร.ร.วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
พิธีกร ประจำวงดนตรีโรงเรียนวัดพระขาว ชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
โดย : เด็กหญิงธัญรดา ขวัญแก้ว
ร.ร.วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th