หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
นายไฉน เพลาด
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)    จ.สมุทรสาคร
นางกมลศรี พุฒทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)    จ.สมุทรสาคร
นายกิตติภัค วรชินา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)    จ.สมุทรสาคร
นางสาวพชรมน ฉุยแช่มชื่น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)    จ.สมุทรสาคร
นายณรงค์ ธงชัยขาวสอาด
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)    จ.สมุทรสาคร
นางจินตนา แสงธรรมครองอาตม์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)    จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,878,226 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,663,834 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,308,536 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,251,039 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,026,492 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,971,267 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,723,037 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,673,944 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,671,435 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,520,052 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,430,707 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,425,740 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,407,142 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,385,392 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 29 ก.ค. 59)
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2559
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
( จำนวน 45 รูป / โพสเมื่อ 29 ก.ค. 59)
29 ก.ค.2559 กิจกรรมวันภาษาไทย ร.ร.อนุบาลพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 45 รูป / โพสเมื่อ 29 ก.ค. 59)
๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 29 ก.ค. 59)
ทัศนศึกษา : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 29 ก.ค. 59)
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 37 รูป / โพสเมื่อ 29 ก.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเข็กน้อยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 29 ก.ค. 59
โครงการชาว ค.บ. ร่วมใจประหยัดพลังงาน (พลังคิด สะกิดโลก)
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 29 ก.ค. 59
มาเราดีใจไปเราคิดถึง 21 กค.2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 29 ก.ค. 59
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ครูสรเดช จันณะ และคณะครูโรงเรียนแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้าน
โรงเรียนแม่สอด | 29 ก.ค. 59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร | 29 ก.ค. 59
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห
โรงเรียนแม่สอด | 29 ก.ค. 59
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี2559
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 29 ก.ค. 59
การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ก.ค. 59
คำสั่ง 178.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินการนิเทศ ติดตาม โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 29 ก.ค. 59
คำสั่ง 172.2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินการนิเทศ ติดตาม โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 29 ก.ค. 59
การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการอบรมเชิงปฎิบัตืการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : คุณครูศศนันท์ กฤษณะวนิช
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการอบรมเชิงปฎิบัตืการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : คุณครูจันทร์ฉาย โภคมูลมล
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการอบรมเชิงปฎิบัตืการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการอบรมเชิงปฎิบัตืการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : คุณครูดวงพร ไชยรุตม์
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการอบรมเชิงปฎิบัตืการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : คุณครูสุพล จันทรี
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
“รางวัลรองชนะเลิศ”
โดย : การประกวด “TO BE NUMBER ONE THE STAR OF NONT”
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
ตัวแทนจังหวัดนนทบุรี
โดย : ชมรม TO BE NUMBER ONE
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
“รางวัลชมเชย”
โดย : การประกวดแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
“รางวัลสถานศึกษาดีเด่น” โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.
โดย : โครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
“รางวัลสถานศึกษาดีเด่น”
โดย : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม    จ.นนทบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th