หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวชนาภัทร แสงงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางไพรพร การงานดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ทำเนียบครูและบุคลากรรวม
ร.ร.บ้านภูตะคาม    จ.สกลนคร
นางสาวพิชญาอร นะราธร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โพนทองวิทยายน    จ.ร้อยเอ็ด
นางสมบัติ สังข์มณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาววันดี ถีระแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,533,224 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,917,607 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,603,955 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,594,286 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,416,620 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,359,220 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,291,121 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,228,151 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,188,956 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,116,305 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,084,289 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,071,802 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,062,470 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ติวเข้มนักเรียน ชั้นป.3 เตรียมสอบ NT 26 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนเพชรมาตุคลา
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 04 มี.ค. 58)
13-19 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนเพชรมาตุคลา
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 04 มี.ค. 58)
การแสดงงานวัดนาหูกวาง
โรงเรียนบ้านพุตะแบก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 03 มี.ค. 58)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
( จำนวน 77 รูป / โพสเมื่อ 03 มี.ค. 58)
2-3 มี.ค.58 ค่ายเยาวชนผู้นำเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
( จำนวน 93 รูป / โพสเมื่อ 03 มี.ค. 58)
วันมาฆบูชา
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 03 มี.ค. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 04 มี.ค. 58
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเพชรมาตุคลา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558
โรงเรียนเพชรมาตุคลา | 04 มี.ค. 58
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) อาคารโรงอาหาร หอประชุม แบบ 100/27
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 03 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 โปรแกรม MEP ปีการศึกษา2558
โรงเรียนสตรีพังงา | 03 มี.ค. 58
รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 มี.ค. 58
ข้อคิดในการใช้ชีวิต
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 มี.ค. 58
โครงการลูกเสือมีระเบียบวินัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 มี.ค. 58
กิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี"
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 มี.ค. 58
กำหนดประเภทสาขาวิชาขาดแคลน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 มี.ค. 58
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 มี.ค. 58
รายงาน PDCA เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โดย : นางสาวสุพรรณี ศรีคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน PDCA เดือนมกราคม ๒๕๕๘
โดย : นางสาวสุพรรณี ศรีคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการใช้แผน สังคมศึกษา ม.๑/๕
โดย : นางสาวสุพรรณี ศรีคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการใช้แผน หน้าที่พลเมือง ม๓ หน่วย ๓-๔
โดย : นางสาวสุพรรณี ศรีคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการใช้แผน หน้าที่พลเมือง ม.๒ หน่วย ๓-๔
โดย : นางสาวสุพรรณี ศรีคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เหรียญทอง Spelling Bee ป.4-6 ระดับชาติ
โดย : ด.ช.ศิรสิทธิ์ ชวัลวิทย์โชติกุล ป.6/1
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
การแข่งขันเล่านิทาน ระดับ ม.1-ม.3 (เหรียญทองระดับชาติ)
โดย :
ร.ร.จุนวิทยาคม    จ.พะเยา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง"นักดาราศาสตร์ของโลก"
โดย : ด.ญ.จิรัชญา ชัยนุรัตน์
ร.ร.วัดโสมนัส    จ.กรุงเทพมหานคร

โดย : FF
ร.ร.บ้านซับตารี    จ.จันทบุรี
หนังสืออิเลกทรอนิกส์เรื่องการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา
โดย : เด็กชายฉัตรเฉลิมพล บุญเตี้ย
ร.ร.วัดโสมนัส    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th