หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
กิตติภพ สระสงครามภู
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)    จ.นครราชสีมา
นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ด่านขุนทด    จ.นครราชสีมา
นางสาวศิริพร แสวงศรี
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)    จ.ปทุมธานี
นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางผุสรัตน์ อภิชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
นางสาวสุกัญญา บูชา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,375,280 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,885,953 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,820,111 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,805,727 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,767,364 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,610,053 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,411,572 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,355,992 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,342,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,314,675 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,279,487 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,212,197 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,800 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงโรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ย. 58)
ครูเเละนักเรียนร่วมกันทำกระทงขายงานวัดลอยกระทง 58
โรงเรียนวัดสารอด
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ย. 58)
การแข่งขันฟุตบอล 9 คน วชิรบารมีลีก ปี 2558
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ย. 58)
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ย. 58)
พิธีถวายราชสดุดี ปี 2558 เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าฯ
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 56 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ย. 58)
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ดรีมเวิลด์ สวนสนุกระดับโลก
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 55 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ย. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรีสากล)
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 29 พ.ย. 58
นายนิยม รัตนะ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 29 พ.ย. 58
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 11 ธันวาคม 2558
โรงเรียนบ้านส่องตาแล | 29 พ.ย. 58
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมโครงการ
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 28 พ.ย. 58
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนแสนทองวิทยา | 28 พ.ย. 58
สถานที่สอบครูผู้ช่วย สพป.สท.1
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 27 พ.ย. 58
แต่งกายด้วยผ้าไทยวันศุกร์
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ | 27 พ.ย. 58
รางวัลชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2558 ณ วัดท่าพรุ
โรงเรียนสายชล | 27 พ.ย. 58
รองชนะเลิศอับดับที่ 1 หนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2558 ณ วัดท่าพรุ
โรงเรียนสายชล | 27 พ.ย. 58
รองชนะเลิศอับดับที่ 2 หนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2558 ณ วัดท่าพรุ
โรงเรียนสายชล | 27 พ.ย. 58
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
โดย : นางธนิษฐา เล็กสิงห์โต
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับประเทศ
โดย : นางสุภาพร ยาเนตร
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
โดย : นางกัลป์สุภัค ถาวรหมื่น
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสินีนาฏ ดุลยสุข
ร.ร.หนองนางพิทยาคม    จ.หนองคาย
รายงานผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โดย : นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์จากสำนักงานเขตราษบูรณะ 2558
โดย :
ร.ร.วัดสารอด    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลภาษาไทยจากสำนักงานเขตราษบูรณะ 2558
โดย :
ร.ร.วัดสารอด    จ.กรุงเทพมหานคร
จุดเริ่มต้น
โดย : การประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดเกี่ยวก­ับ “คนดีรู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น”
ร.ร.บ้านโคนพิทยา    จ.อุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ระดับประถมศึกษา
โดย : เด็กหญิงสุภิญญา บุญมี
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
โดย :
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th