หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
ปาริชาติ บุตรแสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
กล้วยไม้ ยิ่งยืน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านทุ่งเพียง    จ.อุบลราชธานี
นายเศรษฐภูมิ สายสมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองขุ่น    จ.อุบลราชธานี
นายเศรษฐภูมิ สายสมาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ชุมชนบ้านหนองขุ่น    จ.อุบลราชธานี
นางจุฑารัตน์ บุญทองสังข์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมาน
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ราชวินิตประถมบางแค    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,890,729 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,313,106 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,805,899 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,783,255 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,699,067 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,587,617 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,549,842 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,358,406 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,312,630 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,282,038 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,267,760 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,189,632 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,132,633 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายเ
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 07 ต.ค. 58)
ทดสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 07 ต.ค. 58)
กิจกรรมกีฬาสี ปี 2558
โรงเรียนบ้านแก่งโตน
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 07 ต.ค. 58)
อบรม DLIT PLC 7-8 ตุลาคม 2558
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 07 ต.ค. 58)
อารีสวัสดิ์เกมส์ 2558
โรงเรียนอารีสวัสดิ์
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 07 ต.ค. 58)
9 กันยายน 2558 โครงการจัดระบบสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 07 ต.ค. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์เครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ | 07 ต.ค. 58
ปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 07 ต.ค. 58
รายวิชาที่ยังไม่ประกาศผลการเรียน คือ รายวิชา พระพุทธศาสนา ชั้น ม.1, ม.2, ม.3 รอผลการเรียนจาก...
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 07 ต.ค. 58
ประกาศเกรดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 (7 ต.ค.58)
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 07 ต.ค. 58
ประกาศเกรดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 (7 ต.ค.58)
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 07 ต.ค. 58
ประกาศเกรดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 (7 ต.ค.58)
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 07 ต.ค. 58
ประกาศเกรดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 (7 ต.ค.58)
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 07 ต.ค. 58
ประกาศเกรดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 (7 ต.ค.58)
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 07 ต.ค. 58
ประกาศเกรดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2 (7 ต.ค.58)
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 07 ต.ค. 58
แบบฟอร์มโครงการใหม่ล่าสุด ปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 07 ต.ค. 58
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) เดือน กันยายน 2558
โดย : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4/3 และ ป.4/4 ประจำเดือน กันยายน 2558
โดย : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 ประจำเดือน กันยายน 2558
โดย : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 ประจำเดือน กันยายน 2558
โดย : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ชุดกระบวนการสื่อการจัดการเรียนรู้ แบบสื่อประสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก
โดย : นางสาววริกา คงควร
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
การแข่งขันกีฬาอนุบาล ซึ่งจัดโดยศูนย์การกีฬาและการท่องเทียวจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย : การแข่งขันกีฬาอนุบาล
ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา    จ.เพชรบูรณ์
การออกแบบ ป้ายโรงเรียน สำราญราษฎร์วิทยา โดย sketch up
โดย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา    จ.เพชรบูรณ์
การออกแบบ ป้ายโรงเรียน สำราญราษฎร์วิทยา โดย sketch up
โดย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.สำราญราษฎร์วิทยา    จ.เพชรบูรณ์
พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
โดย : กิจกรรม..ศิลปะสร้างสรรค์
ร.ร.อนุบาลศันสนีย์    จ.กรุงเทพมหานคร
ตามรอยพระราชา1
โดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th