หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางอัมรา โชตินาเสียว
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางกาญจนา พันธะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางปราณี ทินราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางสาวมัถชุรี ตุนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางสุชิลา สิทธิไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,580,181 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,039,427 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,655,805 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,651,899 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,465,012 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,396,078 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,267,098 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,242,445 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,158,314 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,145,195 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,143,874 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,116,375 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ค่ายวิชาการ 2558
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 18 เม.ย. 58)
ชาวรุ่นร่วมใจโพธิ์ชัย 58
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 18 เม.ย. 58)
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 5 ร
โรงเรียนวัดนาวง
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 18 เม.ย. 58)
กิจกรรมบัณฑิตน้อยชั้ั้นอนุบาล 2 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดนาวง
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 18 เม.ย. 58)
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านอ้วน
( จำนวน 45 รูป / โพสเมื่อ 17 เม.ย. 58)
ครบรอบ 90 ปีโรงเรียนบ้านหันทราย เมษายน 2558
โรงเรียนบ้านหันทราย
( จำนวน 40 รูป / โพสเมื่อ 17 เม.ย. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 18 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม | 18 เม.ย. 58
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่แก้ 0 , ร ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 เม.ย. 58
รับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดสำเภาทอง
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 18 เม.ย. 58
การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 18 เม.ย. 58
school activities
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 18 เม.ย. 58
เผยเคล็ดลับ อ่านหนังสือแล้วทำอย่างไร ให้จำได้ดี
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 18 เม.ย. 58
แจ้งเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ | 18 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป โรงเรียนกุญชรศิรวิทยมีความประสงคจะ สอบราคาซื้
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ | 18 เม.ย. 58
เปรียบเทียบผล NT ปี 2555-2557
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 17 เม.ย. 58
การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานสีรถยนต์ สาขางาน ยานยนต์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
โดย : นายศราวุฒิ ดุงศรีแก้ว
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขางานการบัญชี โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก รายวิชา บัญชีเบื้องต้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2557
โดย : นางสาววรรณี ชาดา
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ขยายเสียง 450 วัตต์
โดย : นายไพวัลย์ อนันตภูมิ
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การคุยกันในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานภาษาต่างประเทศ รายวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อ.บ้นดุง จ.อุดรธานี ปีการศึกษา 2557
โดย : นางสาวปรียานุช พรหมแสงใส
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่๑(ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา๒๕๕๗
โดย : นายชาคริต พรมเรืองเดช
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3
โดย : เด็กชายผจงพร ทองนาค , เด็กชายพลพล เยื่อใย , เด็กชายสุพชา อาลัย
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1 - ป.3
โดย : เด็กชายฉัตรชัย เล็กมาก , เด็กหญิงวรัญญา จัดภัย
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1 - ป.3
โดย : เด็กชายมารุต เรียงทอง
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4 - ป.6
โดย : เด็กหญิงฐิติมา นิลดำ , เด็กหญิงวรัญญา คุ้มวงค์
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 และ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กหญิงกมลวรรณ แสงจันทร์ , เด็กหญิงพิมพ์พิไล ศรีชัยมงคล
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th