ผู้บริหาร

นายธนชาต สินสิริพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/06/2011
ปรับปรุง 22/11/2015
สถิติผู้เข้าชม 2374507
Page Views 8028604
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา (อ่าน 955) 20 ต.ค. 58
รายชื่อนักเรียนโครงการ นสว.ขอโอกาส ปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 1777) 30 ก.ย. 58
รายชื่อนักเรียนโครงการ นสว.ขอโอกาส ปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 649) 30 ก.ย. 58
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558 (อ่าน 514) 22 ก.ย. 58
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 288) 06 ส.ค. 58
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 333) 06 ส.ค. 58
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 620) 06 ส.ค. 58
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 177) 06 ส.ค. 58
คู่มือการย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 165) 06 ส.ค. 58
คู่มือการย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 344) 06 ส.ค. 58
คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 824) 06 ส.ค. 58
นักเรียนมัธยมต้น(รุ่น ก.ค.-ต.ค.58-มี.ค.59)ที่สามารถรับวุฒิได้ (อ่าน 1391) 27 ก.ค. 58
นักเรียนมัธยมปลาย(รุ่น ก.ค.-ต.ค. 58 -มี.ค.59)ที่สามารถรับวุฒิได้ (อ่าน 4540) 26 ก.ค. 58
แจ้งจากทะเบียนถึงนักเรียนโครงการ น.ส.ว.ขอโอกาสทราบ.. (อ่าน 2632) 24 ก.ค. 58
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ต้น มีนาคม 59 (อ่าน 8201) 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ปลาย มีนาคม 59 (อ่าน 10996) 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ปลาย ตุลาคม 58 (อ่าน 6580) 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ต้น กรกฎาคม 58 (อ่าน 4358) 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ปลาย กรกฎาคม 58 (อ่าน 9569) 26 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ต้น 31 มี.ค. 58 (อ่าน 13944) 20 พ.ย. 57
การเรียนเพิ่มเติม รายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้น ม.ปลาย 31 มี.ค. 58 (อ่าน 31545) 20 พ.ย. 57