ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายยืน เสืออบ
รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/06/2011
ปรับปรุง 13/09/2016
สถิติผู้เข้าชม 2745942
Page Views 8892901
คู่มือประชาชน
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ..
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ..
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สามารถรับวุฒิได้ 31 มีนาคม 2559 ระดับ ม.ปลาย (อ่าน 5963) 01 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สามารถรับวุฒิได้ 31 มีนาคม 2559 ระดับ ม.ต้น (อ่าน 1593) 01 ก.พ. 59
รายชื่อนักเรียนที่ต้องติดต่อกลับฝ่ายทะเบียนโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ด่วน (อ่าน 2379) 19 ม.ค. 59
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา (อ่าน 2599) 20 ต.ค. 58
รายชื่อนักเรียนโครงการ นสว.ขอโอกาส ปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 4527) 30 ก.ย. 58
รายชื่อนักเรียนโครงการ นสว.ขอโอกาส ปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 1816) 30 ก.ย. 58
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558 (อ่าน 1016) 22 ก.ย. 58
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 693) 06 ส.ค. 58
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 830) 06 ส.ค. 58
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 1481) 06 ส.ค. 58
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 435) 06 ส.ค. 58
คู่มือการย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 428) 06 ส.ค. 58
คู่มือการย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 710) 06 ส.ค. 58
คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 1433) 06 ส.ค. 58
นักเรียนมัธยมต้น(รุ่น ก.ค.-ต.ค.58-มี.ค.59)ที่สามารถรับวุฒิได้ (อ่าน 2110) 27 ก.ค. 58
นักเรียนมัธยมปลาย(รุ่น ก.ค.-ต.ค. 58 -มี.ค.59)ที่สามารถรับวุฒิได้ (อ่าน 6205) 26 ก.ค. 58
แจ้งจากทะเบียนถึงนักเรียนโครงการ น.ส.ว.ขอโอกาสทราบ.. (อ่าน 4704) 24 ก.ค. 58