หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
สุภาวดี หัดที
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม
นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายวิภาค จันทร์เงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางธนัญญา เจียมศรีพงษื
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวศรสุดา ชูพันธ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,565,722 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,999,653 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,637,022 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,630,633 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,444,433 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,381,065 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,251,397 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,221,684 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,134,387 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,118,800 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,115,022 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,095,110 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมวันสำคัญ โรงเรียนสายเพชร
โรงเรียนสายเพชรศึกษา | 30 ม.ค. 57
รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 ก.พ. 2557
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 30 ม.ค. 57
++ขอเชิญเที่ยวงานตรุษจีน 2014 จังหวัดชัยภูมิ++
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 29 ม.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ที่นั่ง).................
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 29 ม.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5-6 ประจำปี 2556
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 29 ม.ค. 57
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางงานนิทรรศการทางวิชาการ Open House
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 29 ม.ค. 57
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เยี่ยมบุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 29 ม.ค. 57
กิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ ประจำปี 2557
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 29 ม.ค. 57
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 20 ม.ค. 57
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล "Prime Minister Cup"
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 29 ม.ค. 57
วารสารโรงเรียนปีที่ 13 ฉบับที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2556
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 29 ม.ค. 57
วารสารโรงเรียนปีที่ 13 ฉบับที่ 6 เดือนตุลาคม 2556
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 29 ม.ค. 57
รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา สอบ Pre-Woranari ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 29 ม.ค. 57
ไปแหล่งเรียนรู้ จังหวัดนครพนม - จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม | 29 ม.ค. 57
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 29 ม.ค. 57
โครงการทัศนศึกษา จังหวัดกระบี่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง | 28 ม.ค. 57
ประกาศ สอบราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพักนอน
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 28 ม.ค. 57
กิจรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำหรับลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ(เหล่า
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 28 ม.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบ 2 เฉพาะระดับอนุบาล ๑
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 28 ม.ค. 57
นิเทศโรงเรียน ครั้งที่ ๒ สพม.๕
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 28 ม.ค. 57
รายละเอียดระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 28 ม.ค. 57
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง ได้อันดับที่ 8 ในการแข่งขัน Crossword ชิงแชมป์ภาคเหนือ ระดับประถม
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 28 ม.ค. 57
วันเด็ก เรียนรวม ปี ๕๗
โรงเรียนบ้านตึ๊ด | 28 ม.ค. 57
ทดสอบ onet ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านมรสวบ | 28 ม.ค. 57
โรงเรียนรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ.
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 28 ม.ค. 57
26 มกราคม สุขสันต์วันเกิดคุณครูวัชรีรัตน์ สุทธิวารี
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ม.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 28 ม.ค. 57
การระดมทรัพยากรส่งเสริมการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านตึ๊ด ๕๖
โรงเรียนบ้านตึ๊ด | 28 ม.ค. 57
ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (TOP TEN)
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 28 ม.ค. 57
กรีฑากลุ่มโรงเรียนเชียงคานพระพุทธบาท ปีการศึกษา ๕๖
โรงเรียนบ้านตึ๊ด | 28 ม.ค. 57
ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 28 ม.ค. 57
แบบสรุปผลการปฏืิบัติงาน 56
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 28 ม.ค. 57
“My Little Farm : ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด เด็กไทยหัวใจเกษตร ปี 5”
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 28 ม.ค. 57
ประเมินโรงเรียนสีขาว
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 28 ม.ค. 57
ประเมินโรงเรียนและนักเรียนพระราชทาน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 28 ม.ค. 57
วันตรุษจีน
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา | 28 ม.ค. 57
ประกาศเรื่องการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 28 ม.ค. 57
ประกาศกลุ่มเวียงเชียงแสนเครือข่ายศูนย์ PEER Center เรื่องการ Copy CD ข้อสอบสำหรับติว O-Net
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 28 ม.ค. 57
เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) จัดกิจกรรมส
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) | 28 ม.ค. 57
ติว O-NET
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร | 27 ม.ค. 57
ขอบคุณสำหรับศิษย์เก่าที่ทะยอยลงทะเบียนเรื่อยๆ ทางโรงเรียนจะบันทึกเอาไว้ตลอดครับ
โรงเรียนบ้านโพนแพง | 27 ม.ค. 57
วันสถาปนายุวกาชาด 27 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย | 27 ม.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 22 ม.ค 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 27 ม.ค. 57
ชนะเลิศกีฬาอำเภอศรีสงคราม
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 27 ม.ค. 57
ประกาศการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 27 ม.ค. 57
ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 27 ม.ค. 57
ประกาศผลการวัดความพร้อมระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 27 ม.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงนจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 27 ม.ค. 57
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดตราด
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 27 ม.ค. 57
การจัดใส่ผลงานในแต่ละแฟ้มผลงานตามมาตรฐานของโรงเรียน (15 มาตรฐาน)
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 ม.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 204/679 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th