หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวกรวิกา สีน้อย
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายสุเทพ ตราชู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าศิลา    จ.สุรินทร์
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,973,284 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,283,722 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,592,762 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,290,600 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,048,990 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 953,727 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 941,760 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 810,639 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 804,182 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 799,573 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 798,559 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 791,091 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 770,958 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 769,332 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ครม.อนุมัติหลักการจ่าย "เงินโบนัสข้าราชการ"
โรงเรียนสามัคคีวิทยา | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์ปลาหน้าวัดสอนดีศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ | 03 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู
โรงเรียนวัดเขานางเภา | 03 มิ.ย. 56
คณะครูโรงเรียนบ้านนาสะอาดร่วมงานและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนในงานมงคลสมรสบุตรสาว
โรงเรียนบ้านนาสะอาด | 03 มิ.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าเป็น นศท.ประจำปีการศึกษา256(สอว.)
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม | 03 มิ.ย. 56
ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา
โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ | 03 มิ.ย. 56
วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน ของทุกปี)
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านพุตะแบก | 03 มิ.ย. 56
กำหนดการประกอบพิธีบวงสรวง บูรณะโบราณสถาน
โรงเรียนอุบลวิทยากร | 03 มิ.ย. 56
การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมมอบรางวัลการตอบปัญหาเนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา | 03 มิ.ย. 56
การฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา | 03 มิ.ย. 56
Mr.Keith Henderson ครูสอนภาษาอังกฤษมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวังทองวิทยา | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทั้งสำนักงานเขตลาดกระบัง
โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และ ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนวังทองวิทยา | 03 มิ.ย. 56
class room meeting
โรงเรียนพระแก้ววิทยา | 03 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556
โรงเรียนบ้านดอนบม | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวังทองวิทยา | 03 มิ.ย. 56
เกียรติบัตร OBEC AWARDS ปี ๕๖
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา | 03 มิ.ย. 56
กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา | 03 มิ.ย. 56
การประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 03 มิ.ย. 56
คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 03 มิ.ย. 56
คุณครูประภัสสร ขันติจิตร ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมลนักเรียนรายบุคคล วันที่ 3
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 03 มิ.ย. 56
การประเมินการพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมศึกษาดูงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ที่โรงเรียนกำแพง
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันออกกำลังกาย วัแชลเลนจ์เดย์
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา (23 พฤษภาคม 2556)
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 03 มิ.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนบ้านปลาขาว | 03 มิ.ย. 56
ประชุมผู้ปกครอง 2 มิถุนายน 2556
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 03 มิ.ย. 56
วิสาขบูชาโลก
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ | 03 มิ.ย. 56
ปฏิทินวันทำการเรียนโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 03 มิ.ย. 56
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดูงาน
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 03 มิ.ย. 56
กิจกรรมประกวดวันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านดอนกลาง | 03 มิ.ย. 56
แจ้งคณะครูทุกท่าน....ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร SAR ประจำปี 2554-2555 ได้แล้วที่เมนูดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย | 03 มิ.ย. 56
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด | 02 มิ.ย. 56
ยินดีต้อนรับคณะกรรการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 02 มิ.ย. 56
ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนเทพา ที่ได้รับเกียรติบัตร มีค่าพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
โรงเรียนเทพา | 02 มิ.ย. 56
ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนเทพา ที่ได้รับเกียรติบัตรอันดับ 1 ผลการดำเนินตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่
โรงเรียนเทพา | 02 มิ.ย. 56
เปิดให้ใช้บริการสระว่ายน้ำโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 02 มิ.ย. 56
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยาขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 02 มิ.ย. 56
ต้อนรับครูพี่เลี้ยงคนใหม่
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด | 02 มิ.ย. 56
นำเสนอโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 02 มิ.ย. 56
การอบรมจินตคณิต
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 02 มิ.ย. 56
ต้อนรับครูใหม่
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด | 02 มิ.ย. 56
โรงเรียนบ้านโพหวาย เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดฝ้าป่าสามัคคี สมทบทุนการศึกษา ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนบ้านโพหวาย | 02 มิ.ย. 56
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 02 มิ.ย. 56
โครงการสร้างเครือข่ายยุวชนกับโรงไฟฟ้าวังน้อย
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ | 02 มิ.ย. 56
รับสมัครสภานักเรียน
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ | 02 มิ.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 204/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th