หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางนิภาพร ดีมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลตราด    จ.ตราด
นางสาวมณีรัตน์ ชัยสิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสาวชวีพร คชสินธ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กิรนา เยี่ยงกนกรดา
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.ชุมชนโนนแดง    จ.นครราชสีมา
นายธนากร มานะงาน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.ชุมชนโนนแดง    จ.นครราชสีมา
วาทิต มะยม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.ชุมชนโนนแดง    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,666,422 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,440 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,167,204 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,719,262 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,695,643 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,539,107 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,444,708 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,287,645 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,285,862 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,208,930 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,197,915 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,171,276 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนเครือข่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต"
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 28 ก.พ. 57
ผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 28 ก.พ. 57
ขอขอบพระคุณครูครูพัชรี สนธิกุล ที่ได้มอบเครื่องแต่งกายนักเรียนพร้อมหนังสือเรียนแด่นักเรียนบ้านเหล่าผ
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 28 ก.พ. 57
กิจกรรมรักษ์คลองบางพระ
โรงเรียนอนุบาลตราด | 28 ก.พ. 57
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 28 ก.พ. 57
บัญชีแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบการอ่าน พร้อมสนามสอบครบ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 28 ก.พ. 57
ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าคืนถิ่น ในวันที่ 14 เมษายน 2557
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง | 28 ก.พ. 57
รองชนะเลิศอันดับ 2 สวนถาดแบบชื้น มัธยมต้น
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 28 ก.พ. 57
ปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต (ภาคเรี
โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า | 28 ก.พ. 57
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 28 ก.พ. 57
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 28 ก.พ.57
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 28 ก.พ. 57
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 29 ธ.ค. 57
เชิญเที่ยวงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายในวันที่ 18 มีนาคม 2557นี้
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย | 28 ก.พ. 57
รายงานผลการรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 28 ก.พ. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาลรอบ 2
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 28 ก.พ. 57
เตรียมพร้อมสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2557 สำหรับนักเรียน ม.6
โรงเรียนวังวิเศษ | 28 ก.พ. 57
กำหนดวันรับอนุบัตรอนุบาล และ รับเกียรติบัตร ม.3
โรงเรียนเจริญวิทย์ | 28 ก.พ. 57
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารจัดทัศนศึกษาที่เกาะช้าง จังหวัดตราด
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร | 28 ก.พ. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวิชาการ “ร่วมขับเคลื่อนทางวิชาการ บ้าน/โรงเรียน”
โรงเรียนร่อนพิบูลย์ | 28 ก.พ. 57
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีหลวงพ่อรอด ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 28 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพร่างกายและสอบข้อเขียน 2557
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 28 ก.พ. 57
ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานและความพร้อมทางการเรียน ชั้นป.1 และ 4 ห้อง โครงการห้องเรียนพิเศษESM
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 28 ก.พ. 57
ยินดีต้อนรับคณะทอดผ้าป่าการศึกษา โดยการนำของหลวงพ่อคำนึง จังหวัดชลบุรี วันที่ 1 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 28 ก.พ. 57
โรงเรียนวัดขรัวช่วยกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 10 -12 มี.ค. 57
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 28 ก.พ. 57
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 27 28 ก.พ. 57
โรงเรียนบ้านหัวช้าง | 28 ก.พ. 57
วันที่ 17 มีนาคม 2557 โรงเรียนรับการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 57
สอบปลายภาคนักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ในเดือนมีนาคม
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 57
สรุปการทดสอบการอ่าน
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 ก.พ. 57
แนวทางดำเนินการสอบวัดตความสามารถด้านการอ่านป.3และป.6
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 ก.พ. 57
คู่มือการสอบอ่าน ป.6
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 ก.พ. 57
คู่มือการสอบอ่าน ป.3
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 ก.พ. 57
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.พ. 57
จัดสรรงบประมาณ จัดการศึกษาอนุบาล-ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.พ. 57
ผลสอบ NT ป.3 เฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.พ. 57
ผลสอบ O-NET ป.6 ทุกโรงเรียนเรียง สูง->ต่ำ
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.พ. 57
เลือกตั้งสภานักเรียน ปี๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 27 ก.พ. 57
กิจกรรมกระชับรัก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.พ. 57
กิจกรรมหนูทำได้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.พ. 57
กิจกรรมกระชับรัก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.พ. 57
กิจกรรมหนูทำได้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.พ. 57
ประกาศ ผลสอบสอบห้องเรียน MEP ชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | 27 ก.พ. 57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลาบริการสุขภาพ
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 27 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 27 ก.พ. 57
25 ก.พ.2557 นายประภาส นวลจันทร์ ออกแนะแนวเพื่อศึกษาต่อให้กับนักเรียน รร.บ้านทอนเหรียน/บ้านหนองกก
โรงเรียนวัดควนเมา | 27 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 27 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 27 ก.พ. 57
ขอเชิญร่วมปั่นปันน้ำใจให้น้อง สร้างห้องน้ำห้องส่วม วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557
โรงเรียนวัดตโปทาราม | 27 ก.พ. 57
เผยแพร่งาน (นางสารีย์ ศิริ)
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | 27 ก.พ. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา | 27 ก.พ. 57
ตารางสอบปลายภาค 2/2556
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ก.พ. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 204/646 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th