หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวพิชามญชุ์ กว่างสนิท
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
นางสาวจุฑามาส
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
นายประสิทธิ์ วงศ์ขจร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : มัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านท่านุ่น    จ.พังงา
นายสุรเดช สกุลคงเดช
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    จ.กาฬสินธุ์
นายศรุต บุญโนนแต้
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
นายศรุต บุญโนนแต้
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านคูบ    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,724,311 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,210,965 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,746,122 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,724,612 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,591,959 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,476,280 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,365,587 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,312,277 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,234,910 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,230,606 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,207,281 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,142,797 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,068,962 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ที่สอบได้แพทยศาสตร์ มอ. ปี 2557
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 10 ก.พ. 57
ประกาศ โรงเรียนบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างห้องสมุด
โรงเรียนบ้านไร่ | 10 ก.พ. 57
ผลการแข่งขันหัถตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนบ้านโป่งไหม | 10 ก.พ. 57
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสอนของครูการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 10 ก.พ. 57
วิทยาลัยชุมชนสงขลาจัดโครงการพัฒนาครูหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์วิทย
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 10 ก.พ. 57
แจ้งเปิดการเรียนการเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.พ. 57
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 10 ก.พ. 57
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 10 ก.พ. 57
ประกาศ ขอบเขตของงาน การก่อสร้างอาคารเรียน อาคารเรียนแบบ105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน)
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง | 10 ก.พ. 57
ลูกเสือสามัญและเนตรนารี ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 10 ก.พ. 57
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ออกเยี่ยมสนามสอ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 10 ก.พ. 57
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน/วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 สอบ NT ชั้นประถมศ
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 10 ก.พ. 57
ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 10 ก.พ. 57
เก็บตก! กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 10 ก.พ. 57
O - net 2556
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ | 10 ก.พ. 57
บรรยากาศ โรงเรียนจ่านกร้อง มาแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ของนักเรียนในระดับสายชั้น ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 10 ก.พ. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 5 ก.พ.57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.พ. 57
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น มูลนิธิ ดร.มังกร ประจำปี 2556 คุณครูสมนึก สุภลาภ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.พ. 57
สกสค.พิษณุโลก มอบโล่รางวัลชนะเลิศ ผลงานและนวัตกรรม
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.พ. 57
บรรยาการการหาเสียง ส.ส.นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.พ. 57
บรรยากาศ การถ่ายรูปหมู่ตามสายชั้น คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ Program Islamic Science
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ | 09 ก.พ. 57
เจ๋งสุด ๆ ทีมวิ่งหนองแม่แตง คว้า 9 ถ้วยรางวัล ในงานวิ่ง "ชากังราวมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7"
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 09 ก.พ. 57
วัยรุ่นรับการเล่นเกมทำให้ก้าวร้าว การเรียน-ทำงานตกต่ำ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 ก.พ. 57
เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันระดับชาติ 8 รายการ
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร | 09 ก.พ. 57
สอบ Las ชั้น ป.5 และ ชั้น ม.2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2557
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 08 ก.พ. 57
สารงาเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 08 ก.พ. 57
การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.พ. 57
ภาพบรรยากาศ ศูนย์สอบ o-net ระดับประถมศึกษา อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 08 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เ
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 08 ก.พ. 57
ผลงานยอดเยี่ยมของลูก จภ.
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร | 08 ก.พ. 57
นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 07 ก.พ. 57
ประเมินการจัดการศึกษาภายนอกรอบสาม ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 07 ก.พ. 57
ประเมินการจัดการศึกษาภายใน ปะจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 07 ก.พ. 57
งานแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา | 07 ก.พ. 57
สถิติโควตา (ข้อมูลล่าสุด 7 ก.พ. 57)
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 07 ก.พ. 57
โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม รับสมัครนักเรียนก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2557
โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม | 07 ก.พ. 57
แบบขออนุญาตดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนพยุห์วิทยา
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 07 ก.พ. 57
6 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนบ้านจันลม | 07 ก.พ. 57
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 07 ก.พ. 57
มอบผ้าห่มแก่นักเรียน โดยกองงานหนึ่งใจเดียวกัน
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 07 ก.พ. 57
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบโอเน็ตสนามสอบโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 07 ก.พ. 57
ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ การสอบ O-NET
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 07 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 07 ก.พ. 57
ร่วมไว้อาลัยแด่คุณพ่ออเนก ส่งเสริม คุณพ่อของท่าน ผอ.สถาพร ส่งเสริม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงเ
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 07 ก.พ. 57
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 07 ก.พ. 57
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบั
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 07 ก.พ. 57

<">

<">
<

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ | 06 ก.พ. 57
รถกวาดขยะ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 06 ก.พ. 57
อบต,บัวงามมอบผ้าห่ม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 06 ก.พ. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 204/537 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th