หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
นางสาวพรพิมล เจียพงษ์
ตำหแน่ง : คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔
กลุ่ม : คุณครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
ตำหแน่ง : คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔
กลุ่ม : คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๕
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางสาวเพ็ญนภา ประวาฬ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
ตำหแน่ง : เลขานุการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางอุษา ศรแผลง
ตำหแน่ง : รองประธานกรรมการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางกาญจนาพันธ์ุ แสนมงคล
ตำหแน่ง : ประธานกรรมการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,030,623 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,698,865 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,381,619 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,308,044 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,120,683 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,054,569 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,767,755 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,724,841 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,719,225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,551,179 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,465,453 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,452,874 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,432,867 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,418,043 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนทัพพระยาพิทยารับย้ายข้าราชการครู
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา | 24 ม.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 และ ปวช.1 ประเภทสอบคัดเลือกโควตาโรงเรียนเดิม
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 23 ม.ค. 58
โรงเรียนบ้านทองหลางได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านทองหลาง | 23 ม.ค. 58
วีดีทัศน์ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 23 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ยินดีต้อนรับคุณครูพรณรงค์ ทรัพย์คง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 ม.ค. 58
งานวันครู ประจำปี 2558
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 ม.ค. 58
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังก
โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) | 23 ม.ค. 58
การคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 ม.ค. 58
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) | 23 ม.ค. 58
แนวข้อสอบ O-net ทุกรายวิชา
โรงเรียนวังวิเศษ | 23 ม.ค. 58
#ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ม.ค. 58
ค่าพาหนะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 23 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนประทาย เรื่อง สอบราคาจัดจ้างก่อสร้าง อาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
โรงเรียนบ้านโนนประทาย | 23 ม.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั
โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองแห้ง | 23 ม.ค. 58
ขอขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศนื สพม.20 ที่ได้มานิเทศน์และกำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบO-net
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 23 ม.ค. 58
เปิดวง พระกุมารมหาสารคาม 2558
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 23 ม.ค. 58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง ด้วยว
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 23 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัศวินี แก้วช่วย
โรงเรียนสายชล | 23 ม.ค. 58
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร กรรมการคุมสอบ กรรมการกลาง O-NET
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 23 ม.ค. 58
บัญชีแนบท้ายคำสั่งO NET57 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 23 ม.ค. 58
บัญชีแนบท้ายคำสั่งO NET57 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 23 ม.ค. 58
คำสั่งสพป.มุกดาหาร (O-NET 57)
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 23 ม.ค. 58
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงานแบบ 204/27
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 23 ม.ค. 58
สสค.เยี่ยมโรงเรียนติดตามโครงการสนุกกับภาษาพึ่งพาดินน้ำมันให้ความสำคัญสุขภาวะ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 23 ม.ค. 58
ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามโรงเรียน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 23 ม.ค. 58
ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงตามคะแนน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 23 ม.ค. 58
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 (1ชั้น โครงหลังคาเหล็ก) ด้วยวิธีการทางอ
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) | 23 ม.ค. 58
เข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยระดับประเทศ
โรงเรียนวังวิเศษ | 23 ม.ค. 58
22 ม.ค.2557 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดควนเมา | 22 ม.ค. 58
ฮือฮา!! กระทิงป่าลงจากเขานาน 2 ปี แอบผสมพันธุ์วัวบ้านออกลูกถึง 11 ตัว
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 22 ม.ค. 58
ทุนการศึกษามูลนิธิข่วยการศึกษาบุตรครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 22 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๐๒๕/๒๖
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 22 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 (ปูกระเบื้องปูพื้นเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว)
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 | 22 ม.ค. 58
เอกสารรายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 22 ม.ค. 58
"สัมพันธ์วันครู" อำเภอน้ำเกลี้ยง ปี 2558
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 22 ม.ค. 58
ขอแดงความยินดีกับครูศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี
โรงเรียนหนองอียอวิทยา | 22 ม.ค. 58
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 22 ม.ค. 58
วันเด็ก 58
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า | 22 ม.ค. 58
วันครูพระกุมาร 2558
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 22 ม.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โควตา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 22 ม.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 เพชรฯ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 22 ม.ค. 58
ข่าวในรอบสัปดาห์ 7 ม.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 22 ม.ค. 58
ประชาสัมพันธ์การสอบราคาการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถม - มัธยมต้น)
โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม | 21 ม.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดสุขกร | 21 ม.ค. 58
งานตลาดนัดชุมชน
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว | 21 ม.ค. 58
ธกส.สาขาภูกามยาว มอบจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว จำนวน 3 คัน
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว | 21 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอภิรพร คุณครูวิทยา และคุณครูจิราภรณ์ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 57
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 21 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนพวรรณ แต๋นสุ่ย ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 21 ม.ค. 58
การประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 21 ม.ค. 58
การจัดติว O-NET ม.3 และ ม.6
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ | 21 ม.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 204/614 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th