หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ฦูธร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : งานแนะแนว
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวอริญรดา ทุติยปภานนท์
กลุ่ม : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.บ้านหัวลำ    จ.ลพบุรี
นางสาวศุภธิดา ยอดหอม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.บ้านหัวลำ    จ.ลพบุรี
นางสาวน้ำฝน ศรีสม
ตำหแน่ง : รองผู้กำกับกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กลุ่ม : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีรวม
ร.ร.บ้านภูตะคาม    จ.สกลนคร
นายอนุวัฒน์ เทียมโคกกรวด
ตำหแน่ง : อัตราจ้า
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.ชุมชนโนนแดง    จ.นครราชสีมา
นางสาวสุมนมาลย์ สุหา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.ชุมชนโนนแดง    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,372,776 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,880,387 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,818,506 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,800,682 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,756,583 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,607,649 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,409,674 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,353,063 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,338,160 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,312,638 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,277,776 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,210,605 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,176,767 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศให้สถานศึกษาหยุดทำการ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 22 พ.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลปิดวันศุกร์ที่ 23 พ.ค. 57 ตามประกาศคณะ คสช.
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 22 พ.ค. 57
ด่วน!! โรงเรียนแสงหิรัญหยุดเรียน วันที่ 23-24-25 พ.ค.57
โรงเรียนแสงหิรัญ | 22 พ.ค. 57
ประกาศหยุดเรียนวันที่ 23-25 พ.ค.57 ตามประกาศของ คสช
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 22 พ.ค. 57
ประกาศปิดการเรียนการสอน วันที่ ๒๓-๒๕ พ.ค. ๕๗
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 22 พ.ค. 57
โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศปิด ตาม คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 22 พ.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนปิดเรียน 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 23 พ.ค. 2557 ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 22 พ.ค. 57
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชนหยุดทำการ 23-25 พ.ค
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 22 พ.ค. 57
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 22 พ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม | 22 พ.ค. 57
ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 22 พ.ค. 57
ทอดผ้าป่าสามัคคี ร.ร. ช.น. วันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 22 พ.ค. 57
รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 22 พ.ค. 57
ปฐมนิเทศนักเรียนและเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) | 22 พ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) | 22 พ.ค. 57
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนนอกสถานศึกษา ชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) | 22 พ.ค. 57
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537) | 22 พ.ค. 57
แผนการจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) | 22 พ.ค. 57
คำสั่งครูอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์(วันศุกร์)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 22 พ.ค. 57
เครื่องแบบนักเรียน "วันพฤหัสบดี"
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 22 พ.ค. 57
คุณครูคนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ 2 ภาษา
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 22 พ.ค. 57
ร่วมแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่ง ด.ญ.ปลายฝัน นาวารัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 22 พ.ค. 57
บริจาคเงินร่วมสร้างรั้วโรงเรียน
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 22 พ.ค. 57
งานผ้าป่าสามัคคี
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 22 พ.ค. 57
1803 การอยู่เวรยามช่วงประกาศกฏอัยการศึก
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 21 พ.ค. 57
1802 การสำรวจสถานศึกษาที่ดูแลช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบาก
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 21 พ.ค. 57
1774 รายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 21 พ.ค. 57
1788 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 21 พ.ค. 57
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 21 พ.ค. 57
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 21 พ.ค. 57
หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน เรื่องขอบริจาคเงินเพื่อสบทบทุน
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 21 พ.ค. 57
โครงการ Day Care
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 21 พ.ค. 57
20 พ.ค.2557 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ รับเกียรติบัตร O-NET สุูงกว่าระดับประเทศ จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
โรงเรียนวัดควนเมา | 21 พ.ค. 57
เวรประจำเดือนมิถุนายน 2557
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 21 พ.ค. 57
เกร็ดความรู้ โรคมือปากเท้าเปื่อย...สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้เพื่อลูกรัก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 21 พ.ค. 57
เวรประจำเดือนพฤษภาคม 2557
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 21 พ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 21 พ.ค. 57
สุขสันต์วันเกิด
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 21 พ.ค. 57
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 21 พ.ค. 57
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา2556
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | 21 พ.ค. 57
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ คณะสัตวแพทย์ มข.
โรงเรียนลำน้ำพอง | 21 พ.ค. 57
นักเรียนสอบเข้า ร.ร.มุกดาหาร ได้ ๒ คน
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 21 พ.ค. 57
อบต.ตะแพน เอื้อเฟื้ออาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกัน Mr.Matthew Fontana ให้กับโรงเรียนบ้านหัสคุณ
โรงเรียนบ้านหัสคุณ | 21 พ.ค. 57
แจ้งการเรียนเสริมหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 21 พ.ค. 57
ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ตามปกติ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 21 พ.ค. 57
21 พฤษภาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ | 21 พ.ค. 57
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 ศึกษาดูงาน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรวมและเรียนร่วม
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 21 พ.ค. 57
รับสมัครผู้ประกอบอาหารจำหน่ายในโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 21 พ.ค. 57
แบบ ปพ.5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 20 พ.ค. 57
อาคารเรียนใหม่
โรงเรียนบ้านสะพานสี่ | 20 พ.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 204/563 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th