หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางนงลักษณ์ ช้างสาร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)    จ.นนทบุรี
นางกาญจนหทัย ปราโมทย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
นางสาวศิริประภา ไขประภาย
ตำหแน่ง : บุคลากรคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองขาม    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร้อยตรี วรัท สมวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นายนเรศ วงค์สถาน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวอริญรดา แก้วคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,003,522 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,927,565 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,663,447 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,645,596 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,347,504 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,178,803 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,051,996 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,961,361 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,951,552 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,691,764 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,686,091 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,629,615 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,619,083 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,588,732 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,568,266 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,457,709 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 05 ส.ค. 58
วาระการประชุมครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม 2558
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 06 ส.ค. 58
(แก้ไข) ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 06 ส.ค. 58
ศึกษาดูงานโปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 06 ส.ค. 58
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม วันอาเซียนเดย์ ที่โรงเรียนบ้านโพหวาย วันที่ื 7 ธันวาคม 2558
โรงเรียนบ้านโพหวาย | 06 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง โทรทัศน์สีจอแบน 7 เครื่อง
โรงเรียนบ้านโพหวาย | 06 ส.ค. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายวรันธร บุญก๊อก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 15 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านเขานาใน | 05 ส.ค. 58
ขอเรีญเชิญคณะกรรมการและสมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมประชุมพร้อมกันในวันอาทิตย์ 9 สิงห
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 05 ส.ค. 58
สั่งซื้อสินค้าทางเน็ตระวังโกง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 05 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบป
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ | 05 ส.ค. 58
เปิดสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 05 ส.ค. 58
พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย บริจาคข้าวสารให้กับนักเรียนหอพักโรงเรียน
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 05 ส.ค. 58
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง | 05 ส.ค. 58
ชวนหนูเรียนรู้โลกกว้าง2558# Songkhla Aqwarium อ.1& อ.3
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 05 ส.ค. 58
แจ้ง......แผนผังการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท | 05 ส.ค. 58
กำหนดการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง การศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านม่วงชุม | 05 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านม่วงชุม | 05 ส.ค. 58
8 สิงหาคม วันอาเซียน
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 05 ส.ค. 58
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมงานรำลึก 39 ปี กรพ.
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 16 ก.ย. 58
ประกาศโรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร | 05 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556-2557
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ | 05 ส.ค. 58
ขอขอบพระคุณคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเขาจานและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
โรงเรียนบ้านเขาจาน | 05 ส.ค. 58
โครงการสถานศึกษาธรรมาภิบาล สถานศึกษารักษาศีลห้า 7-9 สิงหาคม 2558
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 05 ส.ค. 58
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 05 ส.ค. 58
ขอเชิญคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ ร่วมลงนามถวายพระพร
โรงเรียนวังวิเศษ | 05 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ประกาศสอบราคาซื้อระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา และโทรทัศน์
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 05 ส.ค. 58
ตัวอย่าง การเขียนรายงานวิจัย
โรงเรียนวังวิเศษ | 05 ส.ค. 58
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนวังวิเศษ | 05 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 05 ส.ค. 58
การเขียนรายงานโครงการ
โรงเรียนวังวิเศษ | 05 ส.ค. 58
การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูบุคลากร ของ สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนด่านขุนทด | 04 ส.ค. 58
ประกาศเพิ่มเติมการสอบราคาครุภัณฑ์คอวพิวเตอร์และทีวี
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร | 04 ส.ค. 58
เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมทีวี
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร | 04 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 04 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ | 04 ส.ค. 58
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนพิกุลทอง | 04 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556และ 2557
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ | 04 ส.ค. 58
น้องอนุบาล 2 ไปทัศนศึกษา ณ ไอซ์โดม หาดใหญ่
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 04 ส.ค. 58
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดระหว่างวันที่ 13 -18 สิงหาคม 2558 คลิกดูกำหนดกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 04 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ในวันที่ 12 กันยายน 2558
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 04 ส.ค. 58
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คลิกดูกำหนดกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 04 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพกา
โรงเรียนบ้านทองหลาง | 04 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านวังรี | 03 ส.ค. 58
คำถามหนังสือกิจการอัครสาวก(ไบเบิลคอนเทสต์58) ม.สิทธิชัย
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 03 ส.ค. 58
เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ (SAR57)
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ | 03 ส.ค. 58
กำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2558
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 03 ส.ค. 58
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดอนศักดิ์ (ผดุงวิทย์) จ.สุราษฎร์ธานี วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2558
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม | 03 ส.ค. 58
เข้าร่วมการอบรม ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ | 03 ส.ค. 58
เผยแพร่งานวิจัยชั้นเรียน
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 03 ส.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 204/589 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th