หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวสุนิสา ตีชายรัมย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านหินเหล็กไฟ    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกิติยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบางมัน    จ.ระนอง
นางสาวชนกพร ยางทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก    จ.นครศรีธรรมราช
นายวิทยา ยอดญาติไทย
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสวัสดิ์ชัย ฉั่วสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,784,281 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,261,318 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,771,963 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,754,390 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,640,382 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,511,814 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,478,624 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,333,963 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,277,447 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,256,072 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,238,047 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,163,895 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,098,406 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันวชิราวุธประจำปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง | 16 มี.ค. 57
อบรมการใช้งานแผนออนไลน์
โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง | 16 มี.ค. 57
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 มี.ค. 57
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2557
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 15 มี.ค. 57
นโยบายและแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านไชยราช | 15 มี.ค. 57
ประชุุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม1
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 15 มี.ค. 57
ระเบียบวาระการประชุมคณะครู ครั้งที่ 2/2557(17 มี.ค. 2557)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 15 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านนาทวี | 15 มี.ค. 57
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ชั้น ป.๒
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 15 มี.ค. 57
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 15 มี.ค. 57
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.๒
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 15 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า | 15 มี.ค. 57
a day say good bye
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 15 มี.ค. 57
a day play and learn 4
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 15 มี.ค. 57
a day play and learn 3
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 15 มี.ค. 57
a day play and learn 2
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 15 มี.ค. 57
ชมวีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 15 มี.ค. 57
a day play and learn 1
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 15 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 15 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 14 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 15 มี.ค. 57
14 มี.ค 57 นายก อบต.แก่งโสภา มอบเครื่องสุขภัณฑ์และสนามเด็กเล่นมือสอง
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 14 มี.ค. 57
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทนารามช่วยงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏประจำปี 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 14 มี.ค. 57
การอบรมการใช้โปรแกรม IEP Online
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 14 มี.ค. 57
ช่องทางการติดต่อสอบถาม..รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 14 มี.ค. 57
ประกาศผลคะแนนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 14 มี.ค. 57
ประกาศ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดคลิก
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 14 มี.ค. 57
ประกาศ แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ | 14 มี.ค. 57
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ | 14 มี.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนวัน 28 มีนาคม 2556
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 14 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ทั้งสี่คน ที่สามารถสอบเข้าห้องกิฟวิทย์คณิต
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 14 มี.ค. 57
ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสายธรรม
โรงเรียนสายธรรม | 14 มี.ค. 57
โครงการหนู ยิ้มสวยฟันใส
โรงเรียนบ้านไชยราช | 14 มี.ค. 57
ตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 4
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 14 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านแหนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนบ้านแหน | 13 มี.ค. 57
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนพลับพลาไชย | 13 มี.ค. 57
กำหนดการระหว่างปิดภาคเรียน และกำหนดการเปิดภาคเรียน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 13 มี.ค. 57
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลแคนดง | 13 มี.ค. 57
รายงานและแบบประเมินรายห้องเรียน
โรงเรียนบ้านโจรก | 13 มี.ค. 57
การยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 13 มี.ค. 57
ให้บุคลากรครูทุกสายชั้นเรียนดาวน์โหลดแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนบ้านโจรก | 13 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 13 มี.ค. 57
คณะครูรร.บ้านเมืองเก่าฯร่วมแสดงความยินดีกับครูพิศมัย พุ่มพรม
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 13 มี.ค. 57
คะแนน PRE - ประถมศึกษา'56 อันดับที่ 1 ของเขตราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแก้ว ปี 2557 ที่ผู้ปกครองนักเรียนควรทราบ
โรงเรียนบ้านแก้ว | 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านแก้วได้รับมอบทุนการจัดสร้างโรงอาหาร 100,000 บาท
โรงเรียนบ้านแก้ว | 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EIS Programme ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 204/548 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th