หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายโกศล ผัดวัง
ตำหแน่ง : รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายประเชิญ นุชกระแส
ตำหแน่ง : ช่างไม้ ๓
กลุ่ม : ช่างครุภัณฑ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวปวริศา เลี่ยมพุด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางนันทวรรณ เอื้อการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,388,072 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,814 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,474,240 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,440,547 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,389,356 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,252,531 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,175,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,158,391 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,067,332 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,029,322 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 999,130 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 959,773 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 959,307 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 893,382 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปี 2556
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ที่เป็นอันดับ 1 ขอ สพป.กพ. 2
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน (โรงเรียนดีศรีตำบล) | 22 ก.ย. 56
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติภายในท้องถิ่น น้ำตกอลงกรณ์
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 22 ก.ย. 56
เพลงไทยสากล หญิง ป1-6 ไปต่อระดับภาคด้วย ที่ เพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย | 22 ก.ย. 56
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ | 22 ก.ย. 56
นักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้วชนะเลิศการประกวดเรียงความเรียงความ
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 22 ก.ย. 56
น้ำท่วมโรงเรียนวัดโพธิ์งาม วันที่ 21 - 22 กันยายน พ.ศ. 2556
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม | 22 ก.ย. 56
ผลการแข่งขัน งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านส่องตาแล | 22 ก.ย. 56
ประกาศจากผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ เนื่องจากบางพื้นที่ยังมีน้ำท่ว
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 22 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนบ้านท่าข้าม | 22 ก.ย. 56
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านท่าข้าม | 22 ก.ย. 56
กำหนดการ ASEAN Learning Camp# 2 วันที่ 6-21ตุลาคม 2556
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 22 ก.ย. 56
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูจันทร์เพ็ญ วงศ์สวัสดิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 22 ก.ย. 56
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งฯ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 ก.ย. 56
โครงการค่ายฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
โรงเรียนบ้านด่าน | 21 ก.ย. 56
ผลการแข่งขัน งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน www.central63.sillapa.net
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) | 21 ก.ย. 56
รับการประเมินโคงการ เด็กดี มีวินัย รักไทย ใจอาสา
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 21 ก.ย. 56
การแข่งขันวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนค่ายพระยาตาก
โรงเรียนวัดหนองพะวา | 21 ก.ย. 56
17 กันยายน 56 ท่าน สจ.ตระกูล เป็นตัวแทน ผอ.วิรัช เจริญเชื้อ มอบร่มให้กับ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนย
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 21 ก.ย. 56
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวันดุเหลือใช้ ไปต่อระดับภาค
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย | 21 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านคูบร่วมงานเกษียณราชการครู CEO น้ำเกลี้ยง 20 กันยายน 2556
โรงเรียนบ้านคูบ | 21 ก.ย. 56
เอกสารการรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 21 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูสุจิตตรา สมณะ ครู คศ. 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 21 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดี กับครูและนักเรียน ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ งานสานฝัน ครั้งที่ ๙ ทั้ง ๑๐ กิจกรรม
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 21 ก.ย. 56
สรุปเหรียญรางวัลจากการเขาร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานสานฝันฯครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 21 ก.ย. 56
ผลการแข่งขัน งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดควนเมา | 21 ก.ย. 56
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็นประธานงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ อ.ท่าอุเทน
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย | 21 ก.ย. 56
สพป.นครพนม เขต 2 จัดประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายความร่
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย | 21 ก.ย. 56
งานแสดงมุทิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 21 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศ งานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ ๖๓
โรงเรียนศาลาพัน | 21 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานราชการ โรง
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 20 ก.ย. 56
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่าร่วมจัดนิทรรศการของดีตำบลบ้านหัน เมื่อวันที่ ๑๗กันยายน ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 20 ก.ย. 56
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 รางวัลเหรียญเงิน ปั้นดินน้ำมันงานศิลปะหัถตกรรมนักเรียน 57
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) | 20 ก.ย. 56
ครูและนักเรียนอนุบาล ร่วมแสดงผลงานเบญจรงค์ และ โชว์เล่านิทาน ร่วมกับ สพป.อย.1 ในวันที่ 24 กันยายน
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) | 20 ก.ย. 56
ร่วมยินดีกับ น้องโชกุน ที่คว้ารางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทาน
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) | 20 ก.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับน้องอนุบาลกับรางวัลเหรียญทอง ประกวดฉีก ตัด ปะ กระดาษ
โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) | 20 ก.ย. 56
เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
ปก แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
โรงเรียนวังวิเศษ | 20 ก.ย. 56
ภาคผนวก คำสั่ง
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
กันยายน 2556
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
สิงหาคม 2556
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
กรกฎาคม 2556
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
เมษายน - มิถุนายน 2556
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
เหรียญทองอันดับ 1 แข่งขันวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
เหรียญทองอันดับ1 นิทานภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง | 20 ก.ย. 56
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน งานวันวิทยาศาสตร์หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มห
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 20 ก.ย. 56
วารสารสัตตบงกช (โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 20 ก.ย. 56
ระเบียบวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 20 ก.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 204/632 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th