หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวเบญจรินทร์ ทุมพร
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
กลุ่ม : พนักงาน/ลูกจ้าง
ร.ร.โพนทองวิทยายน    จ.ร้อยเอ็ด
Mr.Udom
ตำหแน่ง : Janitor
กลุ่ม : ่janitor
ร.ร.วัดสำเภาทอง    จ.สุพรรณบุรี
นายนคเรศ นิลวงศ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา    จ.พิษณุโลก
ใจเพชร จินดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
ธรรมพร จีนใหม่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายประเสริฐ พอนา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,362,398 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,440,118 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,319,801 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,302,949 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,192,514 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,115,010 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,086,978 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,004,298 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 969,608 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 964,812 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 919,899 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 917,690 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดกรับพวง | 01 ก.ย. 56
ร่วมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนทะแยงในการแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายฯคง 5
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง | 01 ก.ย. 56
ร่วมให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1-6 ในการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับ สพป.นม.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง | 01 ก.ย. 56
รางวัลชนะเลิศระดับภาค
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 01 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมงาน ๖๔ ปี โรงเรียนดีศรีหมู่บ้าน
โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก | 01 ก.ย. 56
โครงการพัฒนาโรงเรียนทางเลือกการศึกษา(ป.ส.ว.ให้โอกาส)
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 31 ส.ค. 56
องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 ที่มีการปรับใหม่
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 31 ส.ค. 56
ปฏิทิน แอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียน ม.6
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 31 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3-ม.6 ปี 2557
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 31 ส.ค. 56
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 31 ส.ค. 56
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้ากฐินพระราชทาน ทอดที่วัดทุ่งควาย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 31 ส.ค. 56
การเตรียมการรับการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง 2556
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 31 ส.ค. 56
ป้ายพิธีลงนามสหกรณ์
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 31 ส.ค. 56
เชิญร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนาจิตใจ
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 31 ส.ค. 56
ขอเชิญทอดผ้าป่าเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนปฐมวัย
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 31 ส.ค. 56
โรงเรียนของเรา...เข้ารับการประเมินภายนอก รอบสาม...รายละเอียดดังนี้
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 31 ส.ค. 56
การประเมินภายนอกรอบที่ 3
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 31 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาเป็นครูอัตราจ้างฯ เอกภาษาอังกฤษโรงเรียบ้านเขาพริกไทย
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย | 31 ส.ค. 56
งานจักสาน โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 31 ส.ค. 56
เตรียมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 31 ส.ค. 56
เตรียมรับการประเมินตรวจสอบภายใน การเงินและพัสดุ
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) | 31 ส.ค. 56
กำหนดวันแข่งงานศิลปหัตถกรรมระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด | 31 ส.ค. 56
โรงเรียนโนนสูงวิทยาร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อบรมธรร
โรงเรียนโนนสูงวิทยา | 31 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลี้ยง( งานศิลปะ ) 2556
โรงเรียนบ้านคูบ | 31 ส.ค. 56
คำสั่งกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มดอนตูม
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 31 ส.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลีัยง 28-29 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านเขิน
โรงเรียนบ้านคูบ | 31 ส.ค. 56
เปิดทำเนียบ......ครูดีครูเด่น โรงเรียนวัดวังตะกู
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 31 ส.ค. 56
รายชื่อสถานศึกษาที่ สมศ.ประกาศประเมินรอบสาม ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 31 ส.ค. 56
ประกาศ สมศ. รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ | 31 ส.ค. 56
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 31 ส.ค. 56
บัญชีรายชื่อผู้มัสิทธิสอบ
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 30 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านโคกม้า | 30 ส.ค. 56
ASEAN Learning Camp #2 เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2556 ณ เมืองปีนัง มาเลเซีย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 30 ส.ค. 56
การประกวดและแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 30 ส.ค. 56
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่าเยี่ยมคลอดครูธุรการที่บ้านหนองคู เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 30 ส.ค. 56
...ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตฯได้แล้วครับ...
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย | 30 ส.ค. 56
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย | 30 ส.ค. 56
ประกาศหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมรอบแรก
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด | 30 ส.ค. 56
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 4 – 6 กันยายน 2556
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 30 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 30 ส.ค. 56
แผนภูมิการบริหาร
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย | 30 ส.ค. 56
ประชุมกลุ่มเครือข่ายรร.รามคำแหง
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 30 ส.ค. 56
รับสมัครครูต่างชาติ ด่วน !
โรงเรียนสายเพชรศึกษา | 30 ส.ค. 56
เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลพบุรี มอบของรางวัล
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 30 ส.ค. 56
การประเมินสถานสถานศึกษายอดเยี่ยม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 30 ส.ค. 56
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ร.ร.บ้านพะทาย
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย | 30 ส.ค. 56
แข่งขันประกวดเพลงลูกทุ่งรายการชิงช้าสวรรค์ สาย ข คู่ที่ 4 ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) | 30 ส.ค. 56
ซ่อมแซม ทาสี ต่อเติมอาคารเรียนเพื่อจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) | 30 ส.ค. 56
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 30 ส.ค. 56
ค่าย English Camp กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ ๑
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 30 ส.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 204/619 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th