หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นายณรงค์ ภาคภูมิ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
นางสาวทัดดาว แซ่ลิ้ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรโรงเรียนวัดแสนสุข
ร.ร.วัดแสนสุข    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นาย ประมวน วรรณกุล
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวพัทยา ปรือปรัง
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลาการทางการศึกษา
ร.ร.กุญชรศิรวิทย์    จ.ศรีสะเกษ
นายสุชาติ คงสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,439,132 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,748,798 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,541,765 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,486,178 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,324,279 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,304,554 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,223,152 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,146,283 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,113,780 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,049,137 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,010,302 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,007,480 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 983,564 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
Project Work & Travel
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล | 07 พ.ย. 56
รับมอบเกียรติบัตรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 07 พ.ย. 56
กระทรวงวัฒนธรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กหญิงศิริพร ปิ่นทอง
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) | 07 พ.ย. 56
วันที่ 6-8 ธ.ค.2556 นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวังวิเศษ ทุกคน สอบ GAT/PAT
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 พ.ย. 56
ข่าว ปฏิทินการสอบ GAT/PAT ของนักเรียนชั้น ม.6 โปรดอ่าน...
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 พ.ย. 56
สมาคมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ จัดโครงการคัดเลือกครูดีเด่น
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 พ.ย. 56
วีดีโอ การแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 พ.ย. 56
การแข่งขันมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 พ.ย. 56
อบรมครู เรื่อง การจัดการศึกษาในทศวรรษที่ 21
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 พ.ย. 56
เรื่อง "กิจกรรมทัศนศึกษา"
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 พ.ย. 56
เพชรวันอาสาฯ ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ | 06 พ.ย. 56
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/2556
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 06 พ.ย. 56
มีห้องพัก สร้างใหม่เอี่ยม ราคาถูก ที่ เจริญกรุง 107 แยก 23 พร้อมที่จอดรถ 081-621-5075 /081-939-7593
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 23 ธ.ค. 56
คุยกับสมอง by หนูดี วนิษา (Woody Talk)
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 06 พ.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสายสวาท มั่งมูล ที่ได้รับรางวัล ผู้หญิงที่มีหัวใจโพธิสัตว์(รางวัลตาราอาวอร์ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 06 พ.ย. 56
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ | 06 พ.ย. 56
ปรับปรุงพื้นที่ด้วยการถมลูกรังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังดินแฉะ
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ | 06 พ.ย. 56
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยสถานที่ราชการ
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ | 06 พ.ย. 56
ปรับปรุงอาคาร ๓ และอาคารรวมใจพัฒนาในช่วงปิดภาคเรียน
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ | 06 พ.ย. 56
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก | 06 พ.ย. 56
ปรับปรุงอาคารอนุบาลเพื่อแก้ปัญหานักเรียนมีที่นอนไม่เพียงพอ
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ | 06 พ.ย. 56
กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ | 06 พ.ย. 56
การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเจ้าปู่ ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 06 พ.ย. 56
แสดงแผนผังการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 63 เฉพาะกิจกรรมโรงเรียนมุกดาลัย
โรงเรียนมุกดาลัย | 06 พ.ย. 56
แบบ กำหนดการสอน แผนการสอน
โรงเรียนวังวิเศษ | 06 พ.ย. 56
ตารางติว O-net ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.6
โรงเรียนวังวิเศษ | 06 พ.ย. 56
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคุณครู ดาวน์โหลดไฟส์ วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ (พอเพียง)
โรงเรียนวังวิเศษ | 06 พ.ย. 56
ตารางการแข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรมภาคใต้ ณ จังหวัดพัทลุง (ของ ร.ร.วังวิเศษ)
โรงเรียนวังวิเศษ | 06 พ.ย. 56
ต้อนรับครูย้าย (ครูสุรินทร์ มะเกลี้ยง)
โรงเรียนวังวิเศษ | 06 พ.ย. 56
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 56
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 06 พ.ย. 56
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 3 อ.
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 06 พ.ย. 56
การประกวดเล่านิทาน ( Story Telling)
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 06 พ.ย. 56
รับสมัครครูธุรการ
โรงเรียนเสิงสาง | 06 พ.ย. 56
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนวังวิเศษ
โรงเรียนวังวิเศษ | 06 พ.ย. 56
ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
โรงเรียนวัดเขานางเภา | 06 พ.ย. 56
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมประชุม
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 06 พ.ย. 56
ข้อตกลงความร่วมมือมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 06 พ.ย. 56
กันเกราเกมส์
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา | 06 พ.ย. 56
Special Guests November 4th,2013.
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 05 พ.ย. 56
Thanks for coming 'PTT'... October 9th,2013
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 05 พ.ย. 56
วันศุกร์ ที่ 27 กันยนยน พ.ศ. 2556 ร่วมฟังบรรยายธรรมพิเศษ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 05 พ.ย. 56
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 KFC Central Beach Pattaya มาทำกิจกรรม School Tour
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 05 พ.ย. 56
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2556 อบรมโครงการโรงเรียนสีเขียว
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 05 พ.ย. 56
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 05 พ.ย. 56
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 หนึ่งแสนครูดี
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 05 พ.ย. 56
โรงเรียนบ้านทุ่งเพียงได้รับการรับรองมาตรานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2556)
โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง | 05 พ.ย. 56
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 05 พ.ย. 56
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม จาก สมศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 05 พ.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านแร่ | 05 พ.ย. 56
กำหนดสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปี 2556
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 05 พ.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 204/646 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th